ku真人

0512-52837292

执行标准

中国标准 美国标准 英国标准 德国标准
锅炉、过热器和换热器用铁素体和奥氏体合金钢无缝钢管  ASTM A213(ASME SA213)

锅炉、过热器和换热器用铁素体(ti)和奥氏(shi)体(ti)合金钢无缝钢管 ASTM A213(ASME SA213)

低温用最小壁厚的无缝钢管   ASTM A334(ASME SA334)

低温用最小壁厚的无缝钢(gang)管 ASTM A334(ASME SA334)

高压锅炉用无缝钢管  GB5310-2017

高(gao)压锅炉用无缝钢管 GB5310-2017

耐热钢无缝钢管  DIN17175

耐热钢(gang)无(wu)缝钢(gang)管 DIN17175

锅炉和过热器用无缝钢管  BS 3059

锅(guo)炉和(he)过热器(qi)用无缝钢(gang)管 BS 3059

锅炉和过热器用中碳无缝钢管  ASTM A210(ASME SA210)

锅(guo)炉和(he)过热器用中碳无缝钢管 ASTM A210(ASME SA210)